Projekt Znakovi kvalitete financiran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda


Projekt: „Znakovi kvalitete“, referentna oznaka KK.03.2.1.11. Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

Naziv projekta: Povećanje prepoznatljivosti i konkurentnosti linije proizvoda za dezinfekciju uvođenjem znaka Hrvatska kvaliteta, KK.03.2.1.11.0147

Cilj projekta: Uvođenjem znakova kvalitete otvara se mogućnost povećanja tržišta za plasman proizvoda. Znakovi kvalitete dodijeljeni su liniji proizvoda za dezinfekciju i to Ultra Plus, Ultra Plus ACTIVE i Ultra Plus DIREKT. Projektom se očekuje veća prepoznatljivost proizvoda i njihove kvalitete.


Naziv korisnika: Valigo d.o.o.
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Ukupna vrijednost projekta: 46.500,00 kn
EU sufinanciranje projekta: 46.500,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 05.02.2021. - 05.02.2022.
Kontakt: +385 98 907 1106, info@valigo.hr
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Valigo d.o.o.
Projekt Znakovi kvalitete sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.