Projekt Znakovi kvalitete financiran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.
Više o tome

Tvrtka Valigo d.o.o. bavi se proizvodnjom i veleprodajom ekološki prihvatljivih sredstava za čišćenje, odmašćivanje i dezinfekciju a na tržištu smo prisutni od 2014. godine.

Dio naše proizvodnje orijentiran je na segment industrije - odmašćivanje i razgradnja ugljikovodika naftnih derivata, a drugi dio orijentiran je na proizvodnju sredstava za dezinfekciju. Baza naših proizvoda formula je MPCD Navy, razvijena i patentirana u SAD-u, za koju smo glavni zastupnici na području Republike Hrvatske i susjednih zemalja.

 

Zamislite otopinu za čišćenje koja je u skladu s ekologijom, a ujedno i ekonomična.

 

MPCD Navy formula

MPCD Navy formula jedinstvena je u smislu da je ekološki prihvatljiva i sigurna za uporabu. Uz to razgrađuje ugljikovodike pomažući u uklanjanju štetnih toksina. Iako promjena molekula i razgradnja ugljikovodika zvuči kao kompliciran i dugotrajan proces za većinu, prilikom primjene efekti su zapravo trenutni.

Eco friendly formula MPCD Navy ima široki spektar primjene a osim sa tekućinama djeluje i sa plinovima te se koristi za pročišćavanje zraka od otrovnih plinova poput H2S, metana, itd.

MPCD Navy je ekološki osvještena formula jer ne sadrži visoko otrovna otapala i klasificirana je kao lako i brzo biorazgradiva.

MPCD je bezopasan i međunarodno priznat za uporabu bez ograničenja